Güvenlik Standardizasyonu

Güvenlik Standardizasyonu

Üç Güvenlik Kategorisi

Güvenlik Kategorileri belgenin gerektirdiği güvenlik seviyesini ve bulunduğu güvenlik seviyesini tanımlar:

Güvenlik kategorisi 1:

Belgeye yönelik kısmen geniş grupların erişimi için gerekli olan normal güvenlik seviyesidir.
Bu belgelerin izinsiz olarak yayılması şirkete küçük olumsuz etkiler yaratabilir. Kişisel belgelerin güvenliği garanti edilmelidir.

Güvenlik Kategorisi 2:

Küçük bir grup ile sınırlanmış özel belgeler için yüksek güvenlik. Bu belgelerin izinsiz olarak yayılması şirkete oldukça olumsuz olarak yansır ve sözleşme ya da hukuki yükümlülükler ile ilgili ihlale yol açabilir. Kişisel belgelerin güvenliği katı koşullar ile temin edilmelidir.

Güvenlik kategorisi 3:

Çok küçük gruplar arasında isim ve yetki bilgileriyle erişimi sağlanan özel ve gizli belgeler için tanımlanan çok yüksek güvenlik seviyesidir. Bu belgelerin izinsiz olarak yayılması şirkete çok ciddi olumsuz etkiler yaratabilir, ticari sırları açığa çıkarabilir, sözleşme ve yasalara ciddi ihlaller oluşturabilir. Kişisel belgelerin güvenliği ne pahasına olursa olsun garanti edilmelidir.